Historische Kring Angeren

Ommetje Angeren QR8 Duimeling

 

Tik op bovenstaande figuur voor een gesproken toelichting (ien ut Angers)

 

of lees verder

De oorsprong van de naam Duimeling is onduidelijk. Het woordenboek kent diverse voor de hand liggende én minder voor de hand liggende betekenissen:

 

1 - naam van de duim in kinderversjes;

 

2 - duim van een handschoen of want; ook afzonderlijke (lederen of wollen) duim;

 

3 - haakring (uit de zeevaart);

 

4 - duimring;

 

5 - Een militair woordenboek (uit 1861) geeft als omschrijving: “Een gereedschap voor veldgeschut, dienende om gedurende het laden en wisschen het zundgat digt te houden, om de vonken, die in de ziel terug blijven te doen uitdooven.”

 

Wie weet wat in de Angerse situatie de verklaring voor de straatnaamkeuze is, mag het zeggen….

Aan het eind van de Duimeling staan (links) twee boerderijen van respectabele leeftijd broederlijk naast elkaar. Beide zijn een (afzonderlijk) gemeentemonument. Op het paneel zijn beide afgebeeld en (kort) toegelicht).

 

Het volgende pand, Duimeling 2,  was oorspronkelijk gelegen in het dijklichaam. Bij de dijkverbetering in de jaren ‘90 is de dijk wat opgeschoven zodat het pand nu wat vrijer staat.’ Bij de boerderij is een zeer b(l)oeiende tuin, zoals het paneel weergeeft. Maar ook de voorgevel mag er zijn. Omdat dit gebouw met zijn achterzijde naar de straat gericht staat, hier een foto van die voorzijde.

 

Vervolg van de route

 

 

 

De route kan rechtsom (met de klok mee) worden gelopen

 

 

We slaan ONDER aan de dijk rechtsaf. Uit een oogpunt van verkeersveiligheid kiezen we ervoor over de TEEN van de dijk te lopen langs kerkhof en pastorietuin naar de Kerkstraat.  Aan het eind lopen we links omhoog naar de aansluiting Kerkstraat – Rijndijk. Hier bevindt zich de volgende QR-locatie.

of

 

  

De route kan linksom (tegen de klok in) worden gelopen

 

 

We lopen de Duimeling uit en slaan het eind linksaf de Jan Joostenstraat in. Op dit kruispunt bevindt zich de volgende QR-locatie.