Historische Kring Angeren

Ommetje Angeren QR8 Duimeling

Terug naar de startpagina

 

Tik op bovenstaande figuur voor een gesproken toelichting (ien ut Angers)

 

of lees verder

 

Robert Melchels heeft in zijn boek ‘Van Angrina tot Angeren’, als meest logische verklaring voor de straatnaam gegeven, dat in een document uit 1659 de omschrijving voorkomt: ‘den ackergrond bij Jan Duim’. In circa 1790 is in een ander document te lezen: ‘Een morgenakker bij Duimstraat’. Dit zou in latere tijden zijn verbasterd naar Duimeling. Dus Jan Duim zou de naamgever (kunnen) zijn van deze straat.

 

Aan het eind van de Duimeling aan de dijkzijde staan twee boerderijen van respectabele leeftijd broederlijk naast elkaar. Beide zijn een (afzonderlijk) gemeentemonument. Op het informatiepaneel zijn beide afgebeeld en (kort) toegelicht).

 

Het pand, Duimeling 2,  was oorspronkelijk gelegen in het dijklichaam. Bij de dijkverbetering in de jaren ‘90 is de dijk wat opgeschoven zodat het pand nu wat vrijer van de dijk staat. Bij de boerderij is een zeer b(l)oeiende tuin, zoals het paneel weergeeft. Maar ook de voorgevel mag er zijn. Omdat dit gebouw met zijn achterzijde naar de straat gericht staat, hier een foto van die voorzijde.

 

Het Paneel 

 

Vervolg van de route

 

 

 

De route kan rechtsom (met de klok mee) worden gelopen

 

 

We slaan ONDER aan de dijk rechtsaf. Uit een oogpunt van verkeersveiligheid kiezen we ervoor over de TEEN van de dijk te lopen langs kerkhof en pastorietuin naar de Kerkstraat.  Aan het eind lopen we links omhoog naar de aansluiting Kerkstraat – Rijndijk. Hier bevindt zich de volgende QR-locatie.

of

 

  

De route kan linksom (tegen de klok in) worden gelopen

 

 

We lopen de Duimeling uit en slaan het eind linksaf de Jan Joostenstraat in. Op dit kruispunt bevindt zich de volgende QR-locatie.

 

Klik op de pijl om naar de volgende (rechtsom) of de vorige (linksom) pagina te gaan