Historische Kring Angeren

Ommetje Angeren QR9 Evacuatiemonument

Terug naar de startpagina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tik op bovenstaande figuur voor een gesproken toelichting (ien ut Angers)

 

of lees verder

Hier bevindt zich een Angerse ‘parel’: het evacuatiemonument. Het refereert aan de (ook) voor de Angerse gemeenschap bijzonder ingrijpende gebeurtenis van een plotselinge evacuatie, waartoe de Duitse bezetters de Angerse bevolking begin oktober 1944 dwong. Neem even de tijd om te bezinnen welke onzekerheden de vluchtende bevolking in die dagen tegemoet ging.

 

 

De Angerse toneelgroep Mozaïek is grondlegger voor een groep ‘renactors’ die bij diverse gelegenheden de sfeer van toen treffend weet weer te geven.

 

Foto: Gert Jan van Wezel

 

Een van hun initiators (Door Mom) is zeer bedreven in het uitdragen van een passend gedicht “Terugkeer” over deze periode.

 

 

Vervolg van de route

 

 

 

De route kan rechtsom (met de klok mee) worden gelopen

 

 

We lopen de dijk af en aan de teen van de dijk  bevindt zich de volgende QR-locatie.

of

 

  

De route kan linksom (tegen de klok in) worden gelopen

 

 

We slaan – met de rug naar de Molenstraat gericht - linksaf en lopen ONDER langs de dijk naar de eerstvolgende zijstraat, de Duimeling. Hier slaan we linksaf de Duimeling in. Vooraan in die straat bevindt zich de volgende QR-locatie.

 

Klik op de pijl om naar de volgende (rechtsom) of de vorige (linksom) pagina te gaan