Historische Kring Angeren

Wie zijn wij

De Historische Kring Angeren is ontstaan uit een initiatief van ongeveer vijftien inwoners van Angeren in juni 2010 onder de voorlopige naam: Werkgroep Angerense geschiedenis.

Op 1 november 2011 werden wij officieel  een stichting, de Historische Kring Angeren en in het voorjaar van dat jaar zijn we gestart met het uitgeven van een halfjaarlijks tijdschrift, dat nu bekend is onder de naam Angers Verleden. Het aantal deelnemers groeide in de afgelopen vijf jaar van vijftien tot ruim 380. Behalve de publicatie van het tijdschrift, zijn we druk bezig met het verzamelen en inventariseren van het fotoarchief, historische documenten, archeologische voorwerpen, enz., betrekking hebbend op het cultureel erfgoed en de geschiedenis van ons dorp, dat reeds in 814 of 815 als Angrina werd genoemd in de Codex Laureshamensis van het Klooster Lorsch bij Mainz.

Tweemaal per maand is onze kamer in het Dorpshuis geopend van 20 uur -22 uur en is eenieder welkom die vragen heeft over het Angerens verleden. Voorts kan men tussentijds ook telefonisch of schriftelijk terecht met vragen die met de Angerense geschiedenis van doen hebben.

De kring heeft een sectie Beeld en Geluid, Genealogie en Bewonersgeschiedenis, Dialek’, Archeologie en Ondersteuning en Inventarisatie.

Vanaf half juni tot en met de derde week van augustus is onze vakantieperiode.

 

Wat stelt de Historische Kring Angeren zich ten doel?

  • Ze bevordert de studie van de geschiedenis van Angeren en omgeving;
  • Ze streeft naar de instandhouding van in Angeren nog levende folkloristische gebruiken;
  • Ze streeft naar het behoud van de in Angeren aanwezige archeologische, historische, kunsthistorische en folkloristische objecten in de ruimste zin van het woord, ook naar het behoud en de bestudering van het eigen Over-Betuws dialect van Angeren;
  • Ze streeft naar het zo mogelijk bijeenbrengen van al dit soort objecten en materiaal in een openbare verzameling.
  • Dit alles tracht ze bovendien te stimuleren door het organiseren, stimuleren, faciliteren van bijeenkomsten, lezingen, tentoonstellingen, het doen van archeologisch onderzoek en de publicatie hierover individueel of gezamenlijk, in welke vorm dan ook.
  • Dit alles doet zij nadrukkelijk zonder winstoogmerk.

De HKA is een algemeen nut beogende instelling.

De ANBIstatus is toegekend vanaf 01-01-2015.

Onze ANBI gegevens

 

Statuten en Huishoudelijk Reglement

De Statuten en het Huishoudelijk Reglement kunnen op verzoek worden ingezien.

Neem daarvoor contact op met het secretariaat: hkasecretariaat@gmail.com