Historische Kring Angeren

 

 

Thema

Bidprentjes

 

Wie (her)kent wie ?

 

Archeologische 

vondsten

 

Angers Èète

 

Publicaties bestuur

 

 

De HKA op You Tube 

Onthulling 

evacuatiemonument

bron: Huissen TV 

 

Onthulling oorlogsmonument

bron: ArPro Media

 

De Lingewaardse kringen 

Historische Kring Bemmel

  

Historische Kring Doornenburg

 

Historische Kring Gente

  

Historische Kring Huessen

        

 

 

Nieuws

Open Monumentendag Historische Kring Angeren (HKA)

Levend Erfgoed! Zondag 10 september

 

De Historische Kring Angeren (HKA), gaat met het thema van de Open Monumentendag 2023 de ‘stinaove en boederi’jen” op. Het thema ‘Levend erfgoed” past bij Angeren, vooral als we de werkzaamheden op de  Steenfabrieken en Boerenbedrijven eruit lichten.

 

Angeren kende vroeger (18e eeuw) een rijk stinaove en boerenleven. Veel van onze voorvaderen vonden daarin hun werk. En terwijl de mannen het zware buitenwerk deden, waren de vrouwen druk in en om het huis. Wat weten wij nog van het vroegere werk op de stinaove, de boerderij of in het huishouden. Wat hebben wij van onze ouders als “cultureel erfgoed’ meegekregen? Denk aan: klei afsteken, stenen opsni’jen, met stotskar rijden, koeien melken, teenhout schillen, maandag wasdag, ėte klaar maken.

 

De HKA wil middels een foto-expositie in de schuren van Walbeekschen Hof deze werkzaamheden tijdens de open monumentendag uitbeelden en weer tot ‘leven’ brengen.

Op zondag 10 september is er vanaf 11.00 uur tot 16.00 uur de fototentoonstelling/presentatie, is de Oldtimerclub Angeren aanwezig, kun je melken en of ’n errappelekuukske bakken. Tevens is er volop gelegenheid om een kijkje te nemen in de schuren van Walbeekschen hof. De HKA heet je graag welkom op zondag 10 september op de Walbeekschen hof; entree, koffie, thee gratis.

 

Walbeekschen hof

De huidige eigenaren (Theo en Annie van Alst-Hofs) ontvangen je graag met een kopje koffie/thee. De hofstede, met bijbehorende landerijen, was in 1788 eigendom van “Mevrouw de Baronnesse van Walbeek” en komt zodoende aan de naam. Vroeger stond de Walbeekschen hof rechtstreeks in verbinding met de dijk via een oud pad. Dat pad ligt er nog steeds en is waarschijnlijk ouder dan de Lodderhoeksestraat. (bron Robert Melchers).

 

Fototentoonstelling, -presentatie

De fototentoonstelling geeft aan de hand van foto’s van Ben Otters een overzicht van de vroegere werkzaamheden op de stinaove, boerderi’j of huushouwing.

Je kunt laten zien of je zelf nog koeien kunt melken en of errappelekuukskes kunt bakken.

 

Oldtimersclub Angeren

Als vanouds toont de Oldtimersclub Angeren met liefde voor het vak en enthousiasme voor haar hobby een aantal landbouwtrekkers van vroeger.  

 

Boeren, burgers, buitenlui

Kom zondag 10 september, van 11.00 uur tot 16.00 uur naar de Open Monumentendag op boerderij de Walbeekschen hof aan de Boerenhoek/Lodderhoek.


 

Inloopavonden HKA 2023

 

De maandelijkse inloopavonden hebben we weer hervat (zie agenda) vanaf 20.00-21.00 uur in het Dorpshuis aan de Emmastraat. Als je vragen hebt over de Angerense geschiedenis en of foto’s over Angeren hebt of wilt inzien, uiteraard ook bidprentjes, kom dan naar de inloopavond.

 


 

7000 jaar oude, unieke vondsten in Angeren-Boerenhoek

 

 Op het toekomstige tracé van de A-15, ter hoogte van de Boerenhoek in Angeren, hebben archeologen op één plek resten gevonden van jagers, verzamelaars én van de eerste landbouwers.  De vondsten zijn 7.000 jaar oud!

Op de plek zijn vuurstenen, wrijfstenen en stukjes aardewerk gevonden. Archeoloog René Isaran spreekt van: “bijzonder gaaf gebleven, waardevolle  vondsten”.

 

Het was een interessante, leerzame avond op 17 mei in Het Dorpshuis te Angeren.

 

 

Meer lezen

Bekijk de Powerpoint van Dr. R. Isarin

 


 

De Rabo ClubSupport actie bracht dit jaar € 518,95 op, waar-

voor dank aan de stemmers. Dit bedrag wordt komend

jaar besteed aan het verankeren, in een monumentje,

 van de muurankers van de Glazenmakershof.

 

De deelnemersbijdrage van € 11,00 over 2022 wordt rond 1 april

automatisch afgeschreven. Heb je geen machtiging afgegeven,

wil je dan de bijdrage vóór 1 april voldoen op rekeningnummer:

NL61 RABO 0167 9552 33 t.n.v. Historische Kring Angeren,

o.v.v. je naam, deelnemersnummer (dat staat op de adressticker)

en het jaar waarvoor de bijdrage geldt.

 

Als dank voor je steun aan de Kring maken we graag met jou

een virtuele wandeltocht om en door Angeren. Ben Otters

heeft in februari 2021 ‘wienterse hoog waoter-kiekjes’

in Angeren gemaakt, en deze met passende muziek van

Dick van Altena in een filmpje gegoten.

 

Scan de QR-code op deze kaart, laadt het filmpje op je mobiel

en geniet van de fotoos en ‘ut dialek’.

Of raadpleeg www.historischekringangeren.nl


 

Opening 'Ommetje Historisch Angeren'

 

Na de officiële opening van het ‘ommetje historisch Angeren’, lopen burgemeester Nellie Kalfs, wethouders Helga Witjes, Aart Slob en HKA-voorzitter Harrie Arends met interesse de nieuwe wandelroute.

De route leidt langs oude panden en historische locaties in ons dorp. Op informatiepanelen zijn, ter plaatse, historische achtergronden middels QR-codes te lezen. Hier wijst de burgemeester op ‘ut Keutje’, het carnavalsmonument bij het transformatorhuisje. Loop ook het ommetje en neem in je op hoe Angeren vroeger was. Starten kan bij het Dorpshuis, waar ook de plattegrond gratis te krijgen is.

De Historische Kring Angeren (HKA) heeft het ommetje, in het kader van haar 10-jarig bestaan, aan de inwoners aangeboden.

 

Ommetje historisch Angeren

Historische Kring bestaat 10 jaar

 

Doordat de Historische Kring Angeren 10 jaar bestaat, biedt ze de Angerense inwoners een ‘ommetje historisch Angeren’ aan. Het ommetje door Angeren is een permanent beschikbare wandelroute van 5 kilometer. De route is voorzien van acht informatiepanelen waarop in woord en (foto)beeld Angerense historische feiten, gebouwen en plekjes worden toegelicht. Het totale overzicht van het ommetje staat op het blad van de picknicktafel, boven aan de dijk bij de Bavo- en Hervormde kerk, afgebeeld.

 

Het ommetje is met duidelijke routepijlen, die op lantaarnpalen zijn bevestigd, aangegeven. De brochure met de plattegrond van de route en de bezienswaardigheden is verkrijgbaar bij het Dorpshuis aan de Emmastraat. Onderweg is ook digitale informatie beschikbaar. Via QR-scan is deze informatie op mobiele telefoons op te roepen.

 

Ommetje historisch Angeren is een initiatief van de Historische Kring Angeren en mogelijk gemaakt door medewerking van de gemeente Lingewaard.

 


Angers Verleden

 

Elk halfjaar verschijnt ons informatieblad Angers Verleden, dat gratis bij onze leden wordt thuis bezorgd. Ben je nog geen lid, geef je dan zo snel mogelijk op (11 euro per jaar) en je krijgt alsnog ons infoblad gratis. Opgeven kan bij Lenie Pelkman (026-3252950).