Historische Kring Angeren

 

Thema

Bidprentjes

 

Wie (her)kent wie ?

 

Archeologische 

vondsten

 

Angers Èète

 

Publicaties bestuur

 

 

De HKA op You Tube 

Onthulling 

evacuatiemonument

bron: Huissen TV 

 

Onthulling oorlogsmonument

bron: ArPro Media

 

De Lingewaardse kringen 

Historische Kring Bemmel

  

Historische Kring Doornenburg

 

Historische Kring Gente

  

Historische Kring Huessen

        

 

 

Nieuws

Hennie Helsen geëerd met Speld van Verdienste

 

Op woensdag 12 mei jl. ontving ons bestuurslid Hennie Helsen uit handen van burgemeester Nelly Kalfs een oorkonde en mocht echtgenoot Riet bij Hennie de gouden vlinder opspelden.

 

Aanleiding is het enorme aantal aan verenigingsactiviteiten wat Hennie in de loop der jaren heeft verricht voor KAJ (voorloper van de scouting), voetbalvereniging, ondernemersvereniging, tennisvereniging, Strijdbaar Angeren, harmonie en onze historische kring.

Hennie is medeoprichter van HKA en is gedurende die 10 jaren van bestaan onafgebroken bestuurslid. Een deel van die tijd was hij tevens interim-voorzitter.  Hennie maakte nsaam als (mede)organisator van HKA-evenementen.  Hennie is met name waardevol als ‘verbindingsofficier’ naar ondernemers en bedrijven voor sponsoring van diensten en materialen, waardoor de HKA projecten kan uitvoeren. O.a. bij de realisatie van het evacuatiemonument en de restauratie van het massagraf. Hennie heeft bijgedragen aan een lesprogramma over “Angeren in de préhistorie”; een programma speciaal bedoeld voor de basisschoolleerlingen van Angeren. Hij maakt zich daarnaast sterk voor het behoud (in woord en geschrift) van het Angers dialect.

HKA en Angeren heeft veel aan Hennie te danken.

 

Nieuwe wandelroute rondom Angeren en Huissen-Zand heet

STEENOVEN- en HOFSTEDEPAD

 

Doordat in Angeren weinig wandelmogelijkheden zijn, hebben Strijdbaar Angeren en Historische Kring Angeren het initiatief genomen om een wandelroute rondom Angeren uit te zetten: het Steenoven- en Hofstedepad. Deze wandelroute loopt rondom het buitengebied van Angeren en Huissen-Zand.

 

Het heeft een paar jaartjes geduurd, maar eindelijk is het zover. De afgelopen tijd is de laatste bewegwijzering aangebracht. Ook is het blad van de picknicktafel bovenaan de dijk bij de Bavo- en Hervormde kerk gebruikt voor informatie over de bezienswaardigheden onderweg. Hier bovenaan de dijk, bij het grote informatiepaneel, heb je een fantastisch uitzicht over de omgeving.

 

Het Steenoven- en Hofstedepad is een rondwandeling van elf kilometer door het buitengebied van Angeren en Huissen-Zand. Je loopt door de Angerense uiterwaarden met restanten van de baksteenfabricage en door Huissen-Zand een binnendijks gebied met hofstedes. Hofstedes zijn kleine gemengde agrarische bedrijven.

Je leert onderweg de bijzondere geschiedenis van het gebied kennen, dat eeuwenlang een grensgebied was. De Romeinse Limes liep door dit gebied en in de middeleeuwen was hier de grens tussen de Saksen en de Franken. De route loopt in de Angerense uiterwaarden langs oude restgeulen van de Rijn en over oude voetpaden zoals het eeuwenoude voetpad langs De Brouwketel, een historische boerderij. In de brochure en op het paneel kun je meer lezen over het landschap en de cultuurhistorie van Angeren, Huissen-Zand en omgeving.

 

De wandelroute is gemaakt op initiatief van Strijdbaar Angeren, Historische Kring Angeren en Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG), met inbreng van Stichting Lingewaard Natuurlijk en Mea Vota. De wandelroute is mede mogelijk gemaakt door de medewerking van grondeigenaren en vrijwilligers en is gefinancierd door de Provincie Gelderland en de gemeente Lingewaard.

 

Brochure

Het Steenoven- en Hofstedepad is in één richting gemarkeerd met plaatjes bestaande uit een kas en bakstenen. Deze verwijzen naar de baksteenfabrieken en de kassen in deze streek. De brochure met een beschrijving van de route en bezienswaardigheden is onder andere verkrijgbaar bij het Dorpshuis Angeren en Cafetaria Braulio. Deze is ook te downloaden van enkele websites zoals die van Historische Kring Angeren www.historischekringangeren.nl , Strijdbaar Angeren www.strijdbaarangeren.nl en SLG www.landschapsbeheergelderland.nl.

 

BANKJE BIJ BEVRIJDINGSBOOM ONTHULD

 

Angeren

Drie fanatieke wandelaarsters uit Angeren hebben het zitbankje bij het oorlogsmonument ‘de Bevrijdingsboom’ onthuld.  De inofficiële onthulling vond plaats om de operatie Market Garden, die op 17 september 76 jaar  geleden begon, te gedenken. Tijdens deze operatie sneuvelden veel van de 19 vliegtuigbemanningsleden, die door het monument worden geëerd.

Het bankje completeert het monument en biedt eenieder de gelegenheid om de periode van de 2e wereldoorlog, met al haar gesneuvelden, te gedenken.

 

De ‘drie musketiers’ wilden met deze onthulling tevens een signaal afgeven, dat er in en om Angeren behoefte is aan meer zitbankjes.

Onthullen bankje bij ‘de Bevrijdingsboom” in Angeren

 


Angers Verleden

 

Volgende maand verschijnt ons informatieblad Angers Verleje, dat gratis bij onze leden wordt thuis bezorgd. Ben je nog geen lid, geef je dan zo snel mogelijk op (11 euro per jaar) en je krijgt alsnog ons infoblad gratis. Opgeven kan bij Lenie Pelkman (026-3252950).