Historische Kring Angeren

 

 

Thema

Bidprentjes

 

Wie (her)kent wie ?

 

Archeologische 

vondsten

 

Angers Èète

 

Publicaties bestuur

 

 

De HKA op You Tube 

Onthulling 

evacuatiemonument

bron: Huissen TV 

 

Onthulling oorlogsmonument

bron: ArPro Media

 

De Lingewaardse kringen 

Historische Kring Bemmel

  

Historische Kring Doornenburg

 

Historische Kring Gente

  

Historische Kring Huessen

        

 

 

Nieuws

Afscheid van bestuurslid Chris van Asperen

 

Op 1 mei 2024 trad Chris van Asperen vanwege gezondheidsredenen uit het bestuur van de HKA. Bij de jaarvergadering op 30 april 2024 bedankte voorzitter Harrie Arends de ‘grondlegger’ en de zeer betrokken eerste voorzitter van de kring. Hiervoor en voor de vele andere verdiensten werd Chris door het bestuur het erelidmaatschap toegekend.

 

Chris zag jaren geleden potentie in een op te richten historisch groepje in Angeren. Hij wist een aantal mensen enthousiast te maken en de WAG werkgroep Angerense geschiedenis werd een feit. De groep groeide na het passeren van de akte en inschrijving in de Kamer van Koophandel op 1 november 2011  uit tot een volwassen Stichting Historische Kring Angeren met een gedreven bestuur en een gestaag groeiend aantal deelnemers dat nu de 400 is gepasseerd.

 

Behalve als voorzitter was Chris op allerlei gebied actief:        

-            redacteur, artikelschrijver en samensteller van Angers Verleden;

-             grondlegger voor eerste archiveringsstructuur;

-             betrokken bij knipselgroep;

-             kartrekker bij archeologie;

-             gastles-docent bij Marang;

-             vaste kracht bij evenementen en lezingen.

Wat zeker genoemd mag worden is de gastvrijheid van hem en zijn Marjan bij hen thuis na een evenement waar onder het genot van een biertje of wijntje de dag doorgenomen werd.

Het was altijd gezellig en het verbond elkaar.

 

Chris heeft een stapje terug gedaan als bestuurder maar blijft zich inzetten als medewerker voor de HKA.


  

Data inloopavonden 2024

 

Van 20.00 uur tot 21.00 uur in de kringkamer in het Dorpshuis.

 

Donderdag 12 september               inloopavond

Donderdag 10 oktober                   inloopavond

Donderdag 7 november                  inloopavond

Donderdag 19 december                inloopavond

 

Op deze avonden zijn vrijwilligers van de sectie Archivering

bezig met hun werkzaamheden in de knipselgroep.

 

Als deelnemer of belangstellende kunt u gratis een beroep op ons doen wanneer u vragen heeft over de geschiedenis van Angeren, of dat nu gaat om historische informatie over ons dorp als geheel, uw familiestamboom, het Angerens dialect of historisch foto- of geluidsmateriaal. Wij zullen ons best doen om samen met u een antwoord op uw vragen te vinden.

Of kom gewoon voor een gezellig kopje koffie of thee.

 

U bent van harte welkom


 

Jaarlijkse Algemene Deelnemersvergadering.

 

Het bestuur van de Historische Kring Angeren nodigt u uit voor de

 

Jaarlijkse Algemene Deelnemersvergadering.

 

Deze wordt gehouden op dinsdag 30 april 2024

Dorpshuis, Emmastraat 23, 6687 BP Angeren

De aanvang is om 20.00 uur

 

Agenda:

                                                            

1.   Opening

2.   Overleden deelnemers

3.   Secretarieel verslag over 2023

4.   Financieel verslag over het boekjaar 2023

5.   Verslag kascontrolecommissie

6.   Benoeming nieuwe kascontrolecommissie

7.   Bestuursverkiezing. Aftredend en herkiesbaar: Geert Bouwman

8.   Plannen 2024

9.   Rondvraag

 

 Pauze

 

Na de pauze houdt voorzitter Harrie Arends een presentatie over het gebruik van de QR-codes in de route van het Ommetje Historisch Angeren. Sommige historische plaatsen in de route zijn alleen gemarkeerd met een QR-code. Door deze te scannen met de telefoon wordt de informatie er achter geactiveerd. Die kan bestaan uit een tekst, foto’s of een filmpje. De ervaring heeft geleerd dat men tijdens het ommetje de codes vaak overslaat, dat is jammer. Harrie zal aan de hand van een paar voorbeelden laten zien dat door het beluisteren en bekijken van de informatie de geschiedenis op die plek extra tot leven komt.

 

10. Sluiting

 

 

U bent van harte welkom.

 


 

HKA en LENTEKRIEBELS

 

Ook de Historische Kring staat op zondag 7 april samen met Wabo Research WO2 op de Lentekriebels. In de tent bij Smits Mode vragen wij jullie aandacht voor bepaalde onderdelen van het in Kamervoort geborgen jachtvliegtuig Focke Wulf . Ben Otters heeft een prachtige foto-tentoonstelling samengesteld over onder meer Angerense verenigingen, gebeurtenissen en andere Angerense onderwerpen. Meer dan de moeite waard. Menige foto zal de herinnering oproepen van ‘oh ja, weet je nog?’’

Herinneringen ophalen doe je tijdens de Lentekriebels in de stand van de Historische Kring.

 


 

Angers Verleden

 

Ons informatieblad Angers Verleden is uit. Dit keer met een extra artikel van: Lenie Stevens over ‘haar naam is Willie’; Eef Hofs over Willem Teunissen en Ton van Bon over Angeren en de tweede Wereldoorlog. Ben je nog geen lid, geef je dan zo snel mogelijk op en je krijgt alsnog ons infoblad gratis. Opgeven kan bij Lenie Pelkman (026-3252950).

 


ANGERSE AOVOND  dinsdag 21 november

Het Rijke Roomsche leven  in Angeren

 

De Historische Kring Angeren houdt haar Angerse Aovond op dinsdag 21 november in het Dorpshuis. De Aovond begint om 19.30 uur en duurt tot maximaal 22.00 uur.

 

De avond begint met de bouw van de nieuwe kerk, na de 2e WO met alle “lastige” problemen erom heen.

 

Rijke Roomsche leven in Angeren

Na de bouw van de kerk staat het Rijke Roomsche leven in Angeren centraal. Clemens van Rossum en Eef Hofs nemen je mee naar o.a. de Angerse Umdracht, de eerste en grote communie, schoolbiecht, huwelijksmoraal, bedevaarten, kerkkoren, vastenpreken, 40-uren gebed, stille omgang.

Allemaal onderwerpen die, door de vele foto’s, herinneringen uit die tijd zullen oproepen.

 

Meester Zahn met leerlingen op de Angerse Umdracht 1920

Foto: archief Ben Otters

 

Naast de lezingen wordt een kleine tentoonstelling over de 1e en de grote communie samengesteld.

Wil je meegenieten en af en toe een “ooh, ja, wit je nog” meemaken? Kom dan op dinsdag 21 november naar de Angerse Aovond, 19.30 uur in het Dorpshuis Angeren.


 

Open Monumentendag Historische Kring Angeren (HKA)

Levend Erfgoed! Zondag 10 september

 

De Historische Kring Angeren (HKA), gaat met het thema van de Open Monumentendag 2023 de ‘stinaove en boederi’jen” op. Het thema ‘Levend erfgoed” past bij Angeren, vooral als we de werkzaamheden op de  Steenfabrieken en Boerenbedrijven eruit lichten.

 

Angeren kende vroeger (18e eeuw) een rijk stinaove en boerenleven. Veel van onze voorvaderen vonden daarin hun werk. En terwijl de mannen het zware buitenwerk deden, waren de vrouwen druk in en om het huis. Wat weten wij nog van het vroegere werk op de stinaove, de boerderij of in het huishouden. Wat hebben wij van onze ouders als “cultureel erfgoed’ meegekregen? Denk aan: klei afsteken, stenen opsni’jen, met stotskar rijden, koeien melken, teenhout schillen, maandag wasdag, ėte klaar maken.

 

De HKA wil middels een foto-expositie in de schuren van Walbeekschen Hof deze werkzaamheden tijdens de open monumentendag uitbeelden en weer tot ‘leven’ brengen.

Op zondag 10 september is er vanaf 11.00 uur tot 16.00 uur de fototentoonstelling/presentatie, is de Oldtimerclub Angeren aanwezig, kun je melken en of ’n errappelekuukske bakken. Tevens is er volop gelegenheid om een kijkje te nemen in de schuren van Walbeekschen hof. De HKA heet je graag welkom op zondag 10 september op de Walbeekschen hof; entree, koffie, thee gratis.

 

Walbeekschen hof

De huidige eigenaren (Theo en Annie van Alst-Hofs) ontvangen je graag met een kopje koffie/thee. De hofstede, met bijbehorende landerijen, was in 1788 eigendom van “Mevrouw de Baronnesse van Walbeek” en komt zodoende aan de naam. Vroeger stond de Walbeekschen hof rechtstreeks in verbinding met de dijk via een oud pad. Dat pad ligt er nog steeds en is waarschijnlijk ouder dan de Lodderhoeksestraat. (bron Robert Melchers).

 

Fototentoonstelling, -presentatie

De fototentoonstelling geeft aan de hand van foto’s van Ben Otters een overzicht van de vroegere werkzaamheden op de stinaove, boerderi’j of huushouwing.

Je kunt laten zien of je zelf nog koeien kunt melken en of errappelekuukskes kunt bakken.

 

Oldtimersclub Angeren

Als vanouds toont de Oldtimersclub Angeren met liefde voor het vak en enthousiasme voor haar hobby een aantal landbouwtrekkers van vroeger.  

 

Boeren, burgers, buitenlui

Kom zondag 10 september, van 11.00 uur tot 16.00 uur naar de Open Monumentendag op boerderij de Walbeekschen hof aan de Boerenhoek/Lodderhoek.


 

Inloopavonden HKA 2023

 

De maandelijkse inloopavonden hebben we weer hervat (zie agenda) vanaf 20.00-21.00 uur in het Dorpshuis aan de Emmastraat. Als je vragen hebt over de Angerense geschiedenis en of foto’s over Angeren hebt of wilt inzien, uiteraard ook bidprentjes, kom dan naar de inloopavond.

 


 

7000 jaar oude, unieke vondsten in Angeren-Boerenhoek

 

 Op het toekomstige tracé van de A-15, ter hoogte van de Boerenhoek in Angeren, hebben archeologen op één plek resten gevonden van jagers, verzamelaars én van de eerste landbouwers.  De vondsten zijn 7.000 jaar oud!

Op de plek zijn vuurstenen, wrijfstenen en stukjes aardewerk gevonden. Archeoloog René Isaran spreekt van: “bijzonder gaaf gebleven, waardevolle  vondsten”.

 

Het was een interessante, leerzame avond op 17 mei in Het Dorpshuis te Angeren.

 

 

Meer lezen

Bekijk de Powerpoint van Dr. R. Isarin

 


 

De Rabo ClubSupport actie bracht dit jaar € 518,95 op, waar-

voor dank aan de stemmers. Dit bedrag wordt komend

jaar besteed aan het verankeren, in een monumentje,

 van de muurankers van de Glazenmakershof.

 

De deelnemersbijdrage van € 11,00 over 2022 wordt rond 1 april

automatisch afgeschreven. Heb je geen machtiging afgegeven,

wil je dan de bijdrage vóór 1 april voldoen op rekeningnummer:

NL61 RABO 0167 9552 33 t.n.v. Historische Kring Angeren,

o.v.v. je naam, deelnemersnummer (dat staat op de adressticker)

en het jaar waarvoor de bijdrage geldt.

 

Als dank voor je steun aan de Kring maken we graag met jou

een virtuele wandeltocht om en door Angeren. Ben Otters

heeft in februari 2021 ‘wienterse hoog waoter-kiekjes’

in Angeren gemaakt, en deze met passende muziek van

Dick van Altena in een filmpje gegoten.

 

Scan de QR-code op deze kaart, laadt het filmpje op je mobiel

en geniet van de fotoos en ‘ut dialek’.

Of raadpleeg www.historischekringangeren.nl


 

Opening 'Ommetje Historisch Angeren'

 

Na de officiële opening van het ‘ommetje historisch Angeren’, lopen burgemeester Nellie Kalfs, wethouders Helga Witjes, Aart Slob en HKA-voorzitter Harrie Arends met interesse de nieuwe wandelroute.

De route leidt langs oude panden en historische locaties in ons dorp. Op informatiepanelen zijn, ter plaatse, historische achtergronden middels QR-codes te lezen. Hier wijst de burgemeester op ‘ut Keutje’, het carnavalsmonument bij het transformatorhuisje. Loop ook het ommetje en neem in je op hoe Angeren vroeger was. Starten kan bij het Dorpshuis, waar ook de plattegrond gratis te krijgen is.

De Historische Kring Angeren (HKA) heeft het ommetje, in het kader van haar 10-jarig bestaan, aan de inwoners aangeboden.

 

Ommetje historisch Angeren

Historische Kring bestaat 10 jaar

 

Doordat de Historische Kring Angeren 10 jaar bestaat, biedt ze de Angerense inwoners een ‘ommetje historisch Angeren’ aan. Het ommetje door Angeren is een permanent beschikbare wandelroute van 5 kilometer. De route is voorzien van acht informatiepanelen waarop in woord en (foto)beeld Angerense historische feiten, gebouwen en plekjes worden toegelicht. Het totale overzicht van het ommetje staat op het blad van de picknicktafel, boven aan de dijk bij de Bavo- en Hervormde kerk, afgebeeld.

 

Het ommetje is met duidelijke routepijlen, die op lantaarnpalen zijn bevestigd, aangegeven. De brochure met de plattegrond van de route en de bezienswaardigheden is verkrijgbaar bij het Dorpshuis aan de Emmastraat. Onderweg is ook digitale informatie beschikbaar. Via QR-scan is deze informatie op mobiele telefoons op te roepen.

 

Ommetje historisch Angeren is een initiatief van de Historische Kring Angeren en mogelijk gemaakt door medewerking van de gemeente Lingewaard.

 


Angers Verleden

 

Elk halfjaar verschijnt ons informatieblad Angers Verleden, dat gratis bij onze leden wordt thuis bezorgd. Ben je nog geen lid, geef je dan zo snel mogelijk op (11 euro per jaar) en je krijgt alsnog ons infoblad gratis. Opgeven kan bij Lenie Pelkman (026-3252950).