Historische Kring Angeren

 

 

Thema

Bidprentjes

 

Wie (her)kent wie ?

 

Archeologische 

vondsten

 

Angers Èète

 

Publicaties bestuur

 

 

De HKA op You Tube 

Onthulling 

evacuatiemonument

bron: Huissen TV 

 

Onthulling oorlogsmonument

bron: ArPro Media

 

De Lingewaardse kringen 

Historische Kring Bemmel

  

Historische Kring Doornenburg

 

Historische Kring Gente

  

Historische Kring Huessen

        

 

 

Nieuws

ANGERSE AVOND KOMT ERAAN: 25 april

 

Op dinsdag 25 april houden we de 1e Angerse avond over de geschiedenis van onze (Nicolaas) Bavokerken en haar Angerense parochie.

Centraal op deze avond staat de tijdlijn van  de middeleeuwen tot de 2e WO. In november komt de tijd vanaf de 2e WO aan de beurt.

 

Bron: R. Melchels; kerken aan de Angerense dijk 1885.

 

De avond in het Dorpshuis is van 20.00 uur tot maximaal 22.00 uur. Noteer dit alvast in je agenda en kom. Het wordt een interessante (ook ontspannende) Angerse kerkgeschiedenis avond met veel fotoos van Ben Otters en beeld en geluid. Geert Visser, Marianne Hendricks, Lenie Pelkman, Geert Bouwman zullen vertellen over o.a.: Waterstaatskerk, 1e Umdracht, 50-jaar bestaan parochie, (ver)bouw nieuwe kerk, verlotingen en priesterfeest pastoor van Leuffen.

Ook is er een kleine tentoonstelling van kerkelijke spullen. Het zijn voorwerpen die uit de verkoop van de Bavokerk bewaard zijn gebleven.

Kom naar de Angerse Avond. Je zult er geen spijt van hebben. Het is de moeite waard!


Jaarvergadering HKA

 

Op woensdag 12 april is om 20.00 uur onze jaarvergadering in het Dorpshuis.

 

Op de agenda staan: jaarverslag over 2022, financiën en aktiviteiten in 2023. Tevens wordt er aandacht gegeven aan de status, voortgang van het vergroenen bij de Bevrijdingsboom en het monument de Glazenmakershof.

 

Aansluitend (rond 21.00 uur ) zal Ferdinand van Hemmen zijn schijnwerpers richten op het zeldzaam fraaie dijklandschap van Angeren en omgeving. De dijk als tijdmachine van 1000 jaar! Ferdinand heeft een schat aan erfgoed-verhalen en geeft zijn blik op de toekomst waaarin dijk en dorp weer met elkaar kunnen vergroeien. Kom op de jaarvergadering. De koffie staat klaar.


 

HKA en LENTEKRIEBELS 2 april

 

We staan dit jaar weer met een informatietent op de Lentekriebels. In de tent bij Smits Mode vragen wij samen met Wabo Research WO2 jullie aandacht voor de berging van het Focke Wulff-toestel met piloot Karl Becker. Het vliegtuigwrak werd achterin de Kamervoort geborgen.

Ook laten we fotoos zien van de unieke archeologische vondsten die in de Kampsestraat zijn gevonden. Vondsten uit de periode van ‘jagers naar boeren’ 7000-5000 voor Christus! Onder de vondsten o.a. een afbeelding van ‘de hanger van Anger”. Je bent van harte welkom.


 

Inloopavonden HKA 2023

 

De maandelijkse inloopavonden hebben we weer hervat en wel op: donderdag 27 april; dinsdag 23 mei; dinsdag 27 juni, vanaf 20.00-22.00 uur in het Dorpshuis aan de Emmastraat. Als je vragen hebt over de Angerense geschiedenis en of foto’s over Angeren hebt of wilt inzien, uiteraard ook bidprentjes, kom dan naar de inloopavond.

 


 

7000 jaar oude, unieke vondsten in Angeren-Boerenhoek

 

 Op het toekomstige tracé van de A-15, ter hoogte van de Boerenhoek in Angeren, hebben archeologen op één plek resten gevonden van jagers, verzamelaars én van de eerste landbouwers.  De vondsten zijn 7.000 jaar oud!

Op de plek zijn vuurstenen, wrijfstenen en stukjes aardewerk gevonden. Archeoloog René Isaran spreekt van: “bijzonder gaaf gebleven, waardevolle  vondsten”.

 

Het was een interessante, leerzame avond op 17 mei in Het Dorpshuis te Angeren.

 

 

Meer lezen

Bekijk de Powerpoint van Dr. R. Isarin

 


 

De Rabo ClubSupport actie bracht dit jaar € 518,95 op, waar-

voor dank aan de stemmers. Dit bedrag wordt komend

jaar besteed aan het verankeren, in een monumentje,

 van de muurankers van de Glazenmakershof.

 

De deelnemersbijdrage van € 11,00 over 2022 wordt rond 1 april

automatisch afgeschreven. Heb je geen machtiging afgegeven,

wil je dan de bijdrage vóór 1 april voldoen op rekeningnummer:

NL61 RABO 0167 9552 33 t.n.v. Historische Kring Angeren,

o.v.v. je naam, deelnemersnummer (dat staat op de adressticker)

en het jaar waarvoor de bijdrage geldt.

 

Als dank voor je steun aan de Kring maken we graag met jou

een virtuele wandeltocht om en door Angeren. Ben Otters

heeft in februari 2021 ‘wienterse hoog waoter-kiekjes’

in Angeren gemaakt, en deze met passende muziek van

Dick van Altena in een filmpje gegoten.

 

Scan de QR-code op deze kaart, laadt het filmpje op je mobiel

en geniet van de fotoos en ‘ut dialek’.

Of raadpleeg www.historischekringangeren.nl


 

Opening 'Ommetje Historisch Angeren'

 

Na de officiële opening van het ‘ommetje historisch Angeren’, lopen burgemeester Nellie Kalfs, wethouders Helga Witjes, Aart Slob en HKA-voorzitter Harrie Arends met interesse de nieuwe wandelroute.

De route leidt langs oude panden en historische locaties in ons dorp. Op informatiepanelen zijn, ter plaatse, historische achtergronden middels QR-codes te lezen. Hier wijst de burgemeester op ‘ut Keutje’, het carnavalsmonument bij het transformatorhuisje. Loop ook het ommetje en neem in je op hoe Angeren vroeger was. Starten kan bij het Dorpshuis, waar ook de plattegrond gratis te krijgen is.

De Historische Kring Angeren (HKA) heeft het ommetje, in het kader van haar 10-jarig bestaan, aan de inwoners aangeboden.

 

Ommetje historisch Angeren

Historische Kring bestaat 10 jaar

 

Doordat de Historische Kring Angeren 10 jaar bestaat, biedt ze de Angerense inwoners een ‘ommetje historisch Angeren’ aan. Het ommetje door Angeren is een permanent beschikbare wandelroute van 5 kilometer. De route is voorzien van acht informatiepanelen waarop in woord en (foto)beeld Angerense historische feiten, gebouwen en plekjes worden toegelicht. Het totale overzicht van het ommetje staat op het blad van de picknicktafel, boven aan de dijk bij de Bavo- en Hervormde kerk, afgebeeld.

 

Het ommetje is met duidelijke routepijlen, die op lantaarnpalen zijn bevestigd, aangegeven. De brochure met de plattegrond van de route en de bezienswaardigheden is verkrijgbaar bij het Dorpshuis aan de Emmastraat. Onderweg is ook digitale informatie beschikbaar. Via QR-scan is deze informatie op mobiele telefoons op te roepen.

 

Ommetje historisch Angeren is een initiatief van de Historische Kring Angeren en mogelijk gemaakt door medewerking van de gemeente Lingewaard.

 


Angers Verleden

 

Elk halfjaar verschijnt ons informatieblad Angers Verleden, dat gratis bij onze leden wordt thuis bezorgd. Ben je nog geen lid, geef je dan zo snel mogelijk op (11 euro per jaar) en je krijgt alsnog ons infoblad gratis. Opgeven kan bij Lenie Pelkman (026-3252950).