Historische Kring Angeren

Angers Verleden

De redactie van Angers Verleden stelt iedere keer weer met veel plezier ons tijdschrift samen. Wij interviewen regelmatig mensen die in de Angerse historie een opvallende rol gespeeld hebben en publiceren daarover, en houden op die manier contact .

In de artikelen die wij publiceren komt naast het recente verleden, ook het verre verleden van ons 1200 jaar oude dorp aan de orde. Wij streven daarbij naar een verantwoord onderzoek naar de feiten en vermelden de bronnen waaruit wij onze informatie halen. Daarnaast streven wij een taalgebruik na, dat voor al onze deelnemers begrijpelijk is.

Ook onze deelnemers hebben vaak nog veel kennis over het Angerse verleden. We nodigen hen daarom uit ook in ons blad te publiceren als zij iets over dit verleden te vertellen hebben.

Angers Verleden verschijnt tweemaal per jaar, in het voorjaar (maart) en in het najaar (oktober). De deadlines voor het insturen van artikelen zijn meestal 21 september en 21 februari, hoewel in overleg met de redactie hierop uitzonderingen te maken zijn.

Op deze website worden, met instemming van de auteurs, regelmatig artikelen geplaatst die drie jaar of langer geleden in ons tijdschrift hebben gestaan.

Voor een overzicht van de onderwerpen die we in de afgelopen jaargangen hebben gepubliceerd is ook een jaargangoverzicht gemaakt.

 

Artikelen die reeds zijn gepubliceerd

Voorjaar 2011

'Un keuje voor de kerk' De wederopbouw van de St. Bavo na 1944 

Hoe Angeren zijn verwoeste oude RK kerk tussen 1945 en 1952 verving door een nieuwe.

 

                                    
               De verwoeste kerk in 1945

                  De nieuwe kerk in 1952 

 

 

Wil je het hele artikel lezen, klik op deze link.