Historische Kring Angeren

Ommetje Angeren QR7 Kapel

Terug naar de startpagina

 

Tik op bovenstaande figuur voor een gesproken toelichting (ien ut Angers)

 

of lees verder

 

Jan Joosten was in het (verre) verleden een Angerse boer met aanzienlijke eigendommen in deze contreien.  Naar hem is een belangrijke straat in Angeren genoemd.

 

Aan het eind van de Jan Joostenstraat is (links) het pand met de naam ‘Kapel’ gelegen. Dit pand is een gemeentemonument. Niet zozeer een monument vanwege (de bouwstijl van) het pand zelf (dat dateert uit 1925), maar vooral om de locatie te markeren. Dit pand is namelijk gelegen aan een kruispunt van eeuwenoude wegen, zoals de Paddepoel en Duimeling.

 

In het huisorgaan van de Historische Kring Angeren – Angers Verleden - is uiteengezet dat de naam Paddepoel of Peddepoel al bestond in 1649. De meest logische verklaring is, dat er een poel moet zijn geweest met padden. Er kan echter ook een poel zijn bedoeld, waardoor een gangbaar pad liep, een weg. Volgens het Oud Rechterlijk Archief was er in 1667 al sprake van de ‘Paddepoeltse Straet in Angeren.
Hoe oud het wegenpatroon ook moge zijn, de naamgeving ‘Kapel’ is van veel eerdere datum. Het verwijst namelijk naar de locatie van een in een akte van 1432 vermelde Laurentiuskapel van Angeren op of nabij deze locatie.

 

In de directe omgeving van De Kapel zijn in de loop der jaren diverse menselijke beenderen gevonden; hetgeen wijst op een begraafplaats ergens hier.

 

 

Vervolg van de route

 

 

 

De route kan rechtsom (met de klok mee) worden gelopen

 

 

We slaan rechtsaf de rustieke Duimeling in. De volgende QR-locatie bevindt zich aan het eind van deze straat.

of

 

  

De route kan linksom (tegen de klok in) worden gelopen

 

 

We lopen de Jan Joostenstraat in. Bij de eerstvolgende kruising (met o.a. de Kerkstraat) bevindt zich de volgende QR-locatie.

 

Klik op de pijl om naar de volgende (rechtsom) of de vorige (linksom) pagina te gaan