Historische Kring Angeren

Genealogie

Het doel van de sectie Genealogie en Bewonersgeschiedenis is een zo compleet mogelijk archief aan te leggen van allen die met Angeren verbonden zijn of waren. Daarvoor worden genealogische gegevens, zoals geboorte-, huwelijks- en overlijdensgegevens verzameld en gearchiveerd. Ook de collectie van meer dan duizend bidprenten, geschonken in de korte periode dat onze nog jonge kring bestaat, biedt veel informatie over de overleden personen.

 

Behalve het verzamelen van gegevens houden we ons bezig met de Bewonersgeschiedenis. Voor ons tijdschrift Angers Verleden, dat tweemaal per jaar uitkomt, zetten we een Angerenaar voor het voetlicht. Dat kan een overleden persoon zijn maar ook iemand die nog onder ons is. Aan de hand van o.a. interviews, documenten en foto’s wordt een beeld geschetst van het leven en de plaats van deze persoon in de Angerense gemeenschap. Ook wordt er een kwartierstaat van de voorouders gereconstrueerd.

 

Momenteel zijn we bezig de bidprenten digitaal te archiveren. Daar zijn heel recente bij maar ook prenten uit het begin van de vorige eeuw. Een van de oudste komt uit 1904 en is van Aleida Bouman.

Heeft u nog bidprenten, documenten enz. om onze collectie uit te breiden, dan zijn wij daar erg blij mee. Als u ze niet wilt missen dan kunnen we ze ook scannen en houdt u de originelen.

Bent u bij het lezen geïnteresseerd geraakt in onze voorouders die onderdeel zijn van de geschiedenis van ons dorp, kom dan eens langs bij de inloopavonden. U bent van harte welkom.

 


Bidprentjes

Voor vergroting van het bidprentje klik op het bidprentje.

 

Aleida Bouman

1904