Historische Kring Angeren

Ommetje Angeren QR16 Keutje Trafo

Terug naar de startpagina

 

 

Tik op bovenstaande figuur voor een gesproken toelichting (ien ut Angers)

 

of lees verder

 

Zoals op het informatiepaneel is aangegeven waren er in Angeren in het verleden vele keuterboerderijtjes: telen van wat fruit in combinatie met vollegrondgroenten én het houden van wat vee. Gedurende een zekere periode ook tabaksteelt. Later kreeg het fokken en mesten van varkens bij deze bedrijfjes de overhand. Bij een klein grondoppervlak gaf dit namelijk het beste ‘verdienmodel’. Angeren werd bekend om zijn grote aantallen varkens.

 

Het paneel 

In het Betuws dialect is een varken een ‘keuje’ (verkleinwoord ‘keutje’). In carnavalstijd werd Angeren aangeduid als ‘Keujesgat’. De plaatselijke carnavalsvereniging zag hierin aanleiding om het ‘keuje’ tot beeldmerk te verklaren en plaatste in 1979, in het kader van het 11-jarig bestaan van de vereniging, dit beeld.

 

 

We draaien ons om en zien het transformatorhuisje. Het informatiepaneel vermeldt op grond van welke argumenten de gemeente dit gebouw de status van gemeentemonument waardig acht. Zoals vermeld waren tot eind jaren 1960 de huisaansluitingen in de hele regio bovengronds (hangende draden aan houten palen). Toen werden deze vervangen door ondergrondse leidingen. Tot dat moment werd het beheer en onderhoud door de PGEM vanuit een regionale vestiging in Bemmel groepjes van 4 medewerkers met bakfiets en houten ‘telefoonpalen’ op pad om te repareren en vervangen. Dat alles was toen nog veredeld handwerk.

 

 

 

 

Vervolg van de route

 

 

 

De route kan rechtsom (met de klok mee) worden gelopen

 

 

Met het zicht op het transformatorhuisje gericht, slaan we rechtsaf de Kampsestraat in. We lopen aan de trottoirzijde. Na het passeren van de Viswei houdt het trottoir op en lopen we links van de weg. Na ca. 500 meter treffen we aan de rechterkant de volgende QR-locatie.

 

of

 

  

De route kan linksom (tegen de klok in) worden gelopen

 

 

We lopen naar het kruispunt Jan Joostenstraat – Lodderhoeksestraat (terug) en lopen rechtsaf die Lodderhoeksestraat (aan de zijde die is voorzien van een trottoir) in.  De eerste zijstraat (Maolderij) slaan we over. De tweede zijstraat (Zahnstraat) slaan we in. Gelijk na de T-kruising bevindt zich de volgende QR-locatie.

 

Klik op de pijl om naar de volgende (rechtsom) of de vorige (linksom) pagina te gaan