Historische Kring Angeren

Ommetje Angeren QR15 Brouwershof

Terug naar de startpagina

 

Tik op bovenstaande figuur voor een gesproken toelichting (ien ut Angers)

 

of lees verder

 

Deze boerderij is gelegen aan de Lodderhoeksestraat. De straatnaam is afgeleid van de naam van het meest oostelijk (richting Doornenburg) gelegen landbouwperceel (de Lodderhoek).  Voor de oorlog zag de boerderij er hier aldus uit.

 

Nabij de Brouwershof (op de hoek Zahnstraat – Lodderhoeksestraat) was er de ‘ganzenplek’; een waterpartij waar vee gedrenkt kon worden. Deze hoek met  Ganzenplek was gemeentegrond en is later gevoegd bij het perceel Brouwershof. Verhalen doen de ronde dat de wei bij de ganzenplek bij tijd en wijle werd gebruikt als tijdelijke verblijfplaats van nomaden, zigeuners.

 

Brouwershof is nu een wederopbouwboerderij, van het ‘hallehuis-type’. Kenmerkend voor dit type is dat het gebouw rechthoekig is en woon- en stalgedeelte onder een doorlopende kap zijn gedekt. In de achtergevel zitten grote deuren waardoor wagens (boerenkarren geladen met granen, hooi, stro) naar binnen kunnen rijden. Door een luik in de topgevel wordt het hooi op de balken getast. Het vee staat met de kop naar de deel.

 

 

 

 

Vervolg van de route

 

 

 

De route kan rechtsom (met de klok mee) worden gelopen

 

 

We slaan rechtsaf de Lodderhoeksestraat in. Aan het eind van deze straat bevindt zich (links aan de overzijde) de volgende QR-locatie.

 

of

 

  

De route kan linksom (tegen de klok in) worden gelopen

 

 

We lopen de Zahnstraat verder in. Bij de eerste bocht bevindt zich aan de rechterkant de volgende QR-locatie.

 

Klik op de pijl om naar de volgende (rechtsom) of de vorige (linksom) pagina te gaan