Historische Kring Angeren

Ommetje Angeren QR14 Roode Wald

Terug naar de startpagina

 

Tik op bovenstaande figuur voor een gesproken toelichting (ien ut Angers)

 

of lees verder

 

Hier stond voorheen het adellijke huis ‘het Roode Wald’. Waarschijnlijk is het huis in de 12e/13e eeuw gebouwd door de familie van Angeren. De naam komt het eerst voor in een document uit het jaar 1546 en wijst op een ontginning (gerooid woud). In de 18e eeuw wordt het goed als volgt omschreven: ‘Een seker goed genaamt het Roode Walt, rontsom in sijn gragt en sijn cingels, commodieuse onder en boven gemakken hebbende. Voorts huijs en agtehuijs met sijn stallinge voor paarden en rundervee, annexe hoff en boomgaard, duijffhuijs en duijve vlugten, tabaksland, tabaksschuir, bouw- en weijland mitsgaders willigenpas te samen groot ongeveer vijff mergen binnendijcks sijnde thiendvrij en een halven morgen aan uijtterweerd buijtendijcks’.

 

In 1809 kocht de steenbakker Frans Carel Cock het huis. De in historie geïnteresseerde dominee Heldring vertelt het volgende: ‘Het Roode Wald, dat vroeger zeker een oud kasteel geweest is, en nog in zijne grachten ligt, ook bij menschen geheugen valbruggen gehad heeft, zoude zijnen naam ontvangen hebben van een zeer bloedig gevecht, hier in een wald of woud plaats gevonden….’.

 

De geallieerden bombardeerden in 1944 het complex. Na de oorlog werd het huidige pand als wederopbouwboerderij gebouwd. Wat nadien nog enige tijd resteerde was (een deel van) de oorspronkelijke gracht.

 

Het paneel 

 

Vervolg van de route

 

 

 

De route kan rechtsom (met de klok mee) worden gelopen

 

 

We lopen de Zahnstraat uit en staan op de T-kruising met de Lodderhoeksestraat stil bij de boerderij links. Hier bevindt zich de volgende QR-locatie.

 

of

 

  

De route kan linksom (tegen de klok in) worden gelopen

 

 

We vervolgen de Zahnstraat om na enkele meters rechts het voetpaadje te nemen en het kermisterrein vervolgens diagonaal over te steken naar de ‘Herinneringsboom’. Hier bevindt zich de volgende QR-locatie.

 

Klik op de pijl om naar de volgende (rechtsom) of de vorige (linksom) pagina te gaan