Historische Kring Angeren

Ommetje Angeren QR5 Wederopbouw Pastoor Versteegstraat

Terug naar de startpagina

 

Tik op bovenstaande figuur voor een gesproken toelichting (ien ut Angers)

 

of lees verder

 

De straat is vernoemd naar Pastoor Versteeg, de eerste pastoor van een zelfstandige Angerse katholieke parochie. Hij was hier pastoor van rond 1845 tot zijn dood in 1868. Dit deel van de Pastoor Versteegstraat kent, samen met het aansluitende deel van de Kerkstraat, een ander straatbeeld dan de rest van de Pastoor Versteegstraat én dat van de Kerkstraat. Dat komt omdat hier een rijtje ‘Vroeg-naoorlogse woningwetwoningen’ ofwel wederopbouwwoningen (1946 - 1948) is gebouwd.

Deze woningen zijn ontworpen door toenmalig gemeente-architect Charles Estourgie. Kenmerkend voor zijn ontwerp is de toepassing van hoogwaardige ambachtelijke bouwmaterialen volgens de opvattingen van de ‘Delftse School’. Deze architectuurstroming huldigde het ‘streekeigen bouwen’. De gevels bevatten verwijzingen naar zogeheten ‘agrarische bouwkunst’. Sommige woningen doen daardoor zelfs denken aan de voorhuizen van boerderijen en borduren bovendien voort op al in de jaren ’20 ontwikkelde landarbeiderswoningen. Bij dergelijke woningen hoorden schuurtjes voor kleinvee en ruime (moes)tuinen zodat de bewoners in zekere mate zelfvoorzienend konden zijn.

 

Brion: “Quickscan Architectuur en Stedenbouw Wederopbouw gemeente Lingewaard” Gelders Genootschap 2010

 

Vervolg van de route

 

 

 

De route kan rechtsom (met de klok mee) worden gelopen

 

 

Aan het eind van de Pastoor Versteegstraat slaan we linksaf de Kerkstraat in en steken aan het eind de Jan Joostenstraat over. Hier bevindt zich de volgende QR-locatie.

of

 

  

De route kan linksom (tegen de klok in) worden gelopen

 

 

Aan het eind van de Pastoor Versteegstraat slaan we rechtsaf de Molenstraat in. Op deze T-kruising bevindt zich de volgende QR-locatie. 

 

 

Klik op de pijl om naar de volgende (rechtsom) of de vorige (linksom) pagina te gaan