Historische Kring Angeren

Ommetje Angeren QR12 Zeemanslust

Terug naar de startpagina

 

Tik op bovenstaande figuur voor een gesproken toelichting (ien ut Angers)

 

of lees verder

 

We lopen in de Zahnstraat. De naamgeving van deze straat is een eerbetoon aan meester Cor Zahn die van 1892 tot 1927 hoofdonderwijzer was van de openbare lagere school. En die daarnaast ook door andere functies veel voor Angeren heeft betekend. Zoals het invullen van formulieren voor dorpsgenoten die het schrijven niet zo machtig waren. Als bestuurder van de vereniging tegen drankmisbruik. Als dirigent van kerkkoor en van harmonie De Eendracht. En hij was secretaris van het polderbestuur.

 

In het voorjaar van 1945 brandde boerderij Zeemanslust af. Toen in 1952 het nieuwe Zeemanslust werd gebouwd, bleek uit opgravingen dat er zich in deze omgeving een massagraf uit de oudheid moest bevinden. In 2001 werden tijdens het uitgraven van een naastgelegen bouwput resten aangetroffen van graven die dateren van tussen de jaren 550 en 600; oftewel uit de tijd van de Frankische koningen Clovis en Dagobert; verre voorgangers van Karel de Grote (het jaar 800). Bijzonder was de vondst van resten van enkele krijgers en hun wapens van destijds. In die tijd werden doden in hun graf voorzien van zogeheten bij-giften. Om deze in het hiernamaals te kunnen gebruiken.

 

Dat maakt duidelijk dat de gestorvenen krijgers waren. Op het informatiepaneel is te zien hoe een krijger uit die tijd er mogelijk uitgezien kan hebben. In de bedoelde graven werden diverse wapens gevonden. De grootste ervan (een zogeheten langsax) meet 70 centimeter en schijnt een van de grootste in zijn soort te zijn die in West-Europa ooit werden gevonden. Andere gevonden bijgiften zijn mesjes, gebakken potjes, gespen, en een tentharing.

 

Het paneel 

 

 

 

 

Vervolg van de route

 

 

 

De route kan rechtsom (met de klok mee) worden gelopen

 

 

We lopen de Zahnstraat verder in en arriveren op het ‘kermisterrein’. Daar bevindt zich de volgende QR-locatie.

 

of

 

  

De route kan linksom (tegen de klok in) worden gelopen

 

 

We lopen de Zahnstraat uit en steken over de Rosmolenstraat in. Aan het eind ervan gaan we rechtsaf de Kerkstraat in. Bij de kerk bevindt zich de volgende QR-locatie.

 

Klik op de pijl om naar de volgende (rechtsom) of de vorige (linksom) pagina te gaan