Historische Kring Angeren

Ommetje Angeren QR11 Bavokerk

Terug naar de startpagina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tik op bovenstaande figuur voor een gesproken toelichting (ien ut Angers)

 

of lees verder

 

Allereerst vragen we aandacht voor het aan de openbare weg grenzende kerkhof. Loop even dit kerkhof op en neem even de tijd om stil te staan - gelijk rechts om de hoek -  bij het Angerens massagraf.

 

Het merendeel van de hier begraven mensen kwam om bij een bombardement, waarbij de boerderij van de familie Leijser, De Hemelse Bongerd, werd getroffen. Op 5 oktober 1944 werd deze boerderij - die gelegen is aan de afrit vanaf de Rijndijk naar de Paddepoel - bij een vergissingsbombardement door geallieerde bommen getroffen. Na de oorlog werd duidelijk dat de bommen bedoeld waren voor de kerktorens van de kerken, omdat die door de Duitsers als uitkijkpost werden gebruikt.
Tijdens de vlucht was het zicht voor de vliegeniers erg slecht, hetgeen ertoe leidde dat een groot deel van de vliegeniers besloot om geen bommen afwierp, maar een enkeling deed dat wel. Vermoedelijk hebben deze vliegeniers zich vergist in welke haakse bocht in de dijk hun doelgebied betrof (met het desastreuse gevolg).

 

Alle aanwezigen, bijna de gehele familie Leijser en de evacuees die hier onderdak hadden gevonden, werden daarbij gedood. Zij - en enkele elders overleden Angerenaren, die nadien zijn herbegraven - rusten in dit graf. In totaal 27 personen liggen hier begraven.

 

Dit graf is door de Historische Kring Angeren ‘geadopteerd’ en wordt door de stichting onderhouden.

 

 

RAF-luchtfoto met reeks bommenkraters

 

 

 

Enkele dagen na het vergissingsbombardement werd de St. Bavokerk met zijn toren alsnog gebombardeerd. Het gevolg daarvan is te zien op het informatiepaneel aan de dijk bij het evacuatiemonument.

 

De St. Bavokerk van nu is een wederopbouwkerk, volgens architectuur uit de Bossche School. Het vormt samen met de pastorie  als ‘ensemble’ een gemeentemonument. De kerk staat op de nominatie om te worden omgebouwd tot appartementencomplex.  Op de zuidgevel bevindt zich een plaquette ter herinnering aan twee gesneuvelde militairen van Angerense herkomst. Eén tijdens de Duitse inval in mei 1940 en één die die tijdens de politionele acties in Indië om het leven is gekomen. Met de verkoop van de kerk is ook een eind gekomen aan de eeuwenoude geloofsuiting in de vorm van een jaarlijkse processie (Angerse Umdracht).

 

 

 

Vervolg van de route

 

 

 

De route kan rechtsom (met de klok mee) worden gelopen

 

 

We lopen de Kerkstraat verder in en gaan de eerste weg links, de Rosmolenstraat in. Aan het eind van de straat steken we over, de Zahnstraat in. Bij de eerste bocht naar rechts bevindt zich de volgende QR-locatie.

 

of

 

  

De route kan linksom (tegen de klok in) worden gelopen

 

 

We lopen een paar meter door en steken de Molenstraat over. Hier bij de kerk bevindt zich de volgende QR-locatie

 

Klik op de pijl om naar de volgende (rechtsom) of de vorige (linksom) pagina te gaan