Historische Kring Angeren

Ommetje Angeren QR3 Molenstraat

Terug naar de startpagina

 

Tik op bovenstaande figuur voor een gesproken toelichting (ien ut Angers)

 

of lees verder

 

De Molenstraat ontleent de naam aan het feit dat in het verleden verderop richting (Rosmolenstraat/Zahnstraat) de Angerse molen heeft gestaan. Eerst een rosmolen (voortgestuwd door een paard dat voortdurend rondjes loopt rondom de maalstenen) en later een windmolen. De realisatie van de molen was nog een heel gedoe. Dat had te maken met molenrechten, die toekwamen aan de kasteelheer in Doornenburg. Min of meer illegaal, op initiatief van de bewoner van het Roode Wald, werd in Angeren de eerste molen gerealiseerd rond het jaar 1490.

De boerderij waar u nu staat vormt, samen met het naastgelegen pand, een gemeentemonument. Het gebouw dateert van rond 1880. Ze waren in de tijd van boer Dorus Leijser, circa 1900, nog één geheel. Het betreft een typische Gelderse T-boerderij, met het achterhuis naar de Molenstraat geplaatst. Het vormt met de naastliggende voormalige schuur (thans separate woning) een “sterk beeldbepalend ensemble in de dorpskern van Angeren.” Aldus de monumentenlijst.

 

 

 

 

Vervolg van de route

 

 

 

De route kan rechtsom (met de klok mee) worden gelopen

 

 

We vervolgen de Molenstraat en gaan linksaf de Pastoor Versteegstraat in. Hier op de hoek bevindt zich de volgende QR-locatie.

 

of

 

  

De route kan linksom (tegen de klok in) worden gelopen

 

 

We vervolgen de Molenstraat nog een klein stukje om vervolgens na 3 vrijstaande woningen te zijn gepasseerd rechtsaf te slaan via een voetpad-doorgang naar de Christinastraat. We lopen die straat uit en slaan rechtsaf (na te zijn overgestoken) de Jan Joostenstraat in. Op de kruising met de Iepenstraat is de volgende QR-locatie.

 

Klik op de pijl om naar de volgende (rechtsom) of de vorige (linksom) pagina te gaan