Historische Kring Angeren

AV trace A15 Het Veld

Belangrijke archeologische vondsten in de directe omgeving van Angeren.

 

Tijdens het onderzoek naar aanleiding van de doortrekking van de A15 hebben archeologen in Angeren op één plek zowel resten gevonden van jagers en verzamelaars, als van de eerste landbouwers. De vondsten zijn ongeveer 7.000 jaar oud. Dat is minstens zo oud als de hunebedden in Drenthe. Het is zelden dat resten van beide samenlevingsvormen gevonden worden op dezelfde plek. De opgraving geeft nieuwe, bijzondere inzichten over hoe tot dan rondtrekkende mensen zich vestigden en agrariër werden. Vanuit archeologisch en antropologisch oogpunt is dit een zeldzaamheid. Zeker in het rivierengebied. De vindplaats betekent dat archeologen nu kunnen onderzoeken, hoe onze voorouders in het Nederlandse rivierengebied de stap hebben gezet van een bestaan van jagen en verzamelen naar landbouw en veeteelt. Over de overgangsfase, waarbij onze voorouders zich voor het eerst in een gebied vestigden, is weinig bekend.

 

Oever van voormalige Rijn-arm

De vindplaats ligt op een plek waar duizenden jaren geleden een oude, zeer brede zijarm van de Rijn lag. Tegenwoordig is in het landschap niets meer deze zijarm te zien. Geo-archeoloog Rijkswaterstaat René Isarin: ‘De eerste bewoners van dit gebied woonden aan de oevers van deze arm van de Rijn. Zij profiteerden van 2 landschappen: een hoog en droog gebied met een voorraad aan noten, fruit, zaden, wortels en mogelijkheden voor akkers. Daarnaast een nat gebied met vers water, vis en andere waterdieren. En niet te vergeten: mogelijkheden voor transport.’ Het team van archeologen heeft op deze plek onder meer vuurstenen, wrijfstenen om graan en zaden te malen en stukjes aardewerk van potten en pannen gevonden. De archeologische grafwerkzaamheden bij Angeren zijn inmiddels afgerond, waarna alle vondsten bestudeerd gaan worden.

 

https://www.rijkswaterstaat.nl/nieuws/archief/2020/11/archeologen-via15-ontdekken-unieke-sporen-van-eerste-landbouwers-in-nederland

 

Op 17 mei 2022 komt dr. R. Isarin, leider van het onderzoek, de bevindingen in het Dorpshuis in Angeren toelichten.

De vindplaats bij Angeren is niet de eerste bijzondere ontdekking die hierbij is gedaan. In 2018 was het enkele kilometers verderop in Bemmel ook al raak. Toen vonden ViA15-archeologen een vrijwel intact grafveld uit de Romeinse Tijd.

 

Meer lezen

Bekijk de powerpoint van Dr. R. Isarin

 

Vondsten in Het Veld

 

 

Vondsten in Bemmel