Historische Kring Angeren

 

 

Thema

Bidprentjes

 

Wie (her)kent wie ?

 

Archeologische 

vondsten

 

Angers Èète

 

 

 

De HKA op You Tube 

Onthulling 

evacuatiemonument

bron: Huissen TV 

 

De Lingewaardse kringen 

Historische Kring Bemmel

  

Historische Kring Doornenburg

 

Historische Kring Gente

  

Historische Kring Huessen

 

 

 

 

 

Nieuws

Herinneringen op de Angerse Aovend

Steenfabrieken en 75 jaar voetbal in Angeren

De zeer druk bezochte Angerse Aovond op 21 november j.l. was er een van herinneringen.

Herinneringen aan de steenoven Huissensewaard en de 75-jarige voetbalclub. Eef Hofs schetste het werk op de steenfabriek en de technische ontwikkeling van het maken van stenen. Het geheel ondersteunde Eef met prachtige foto’s van de steenoven en haar bijgebouwen. Voor de vele bezoekers een herinnering aan het werk dat op de stinaove gedaan moest worden.

 

 

 

 

 

“Na het werken denk ook aan onze kerken”, was één van de vele foto’s die in het tweede deel, 75-jaar SV Angeren, voorbijkwam. De voetbalverhalen om en achter de foto’s werden op deskundige en luchtige wijze door Geert Viseer en Geert Bouwman verteld. Dat de voetbalclub in die 75 jaar meer heeft gedaan dan voetballen alleen, werd de toehoorders wel duidelijk. De club had en heeft in Angeren een sociale functie. Prachtige, al of niet bekende voetbalfoto’s (Ben Otters) schoten voorbij en de Koning Voetbalmars (Robin Ceelen bedankt) schalde door de zaal. Het was een leerzame, herinneringsvolle aovond. Allemaal bedankt.

Fototentoonstelling in het dorpshuis

Van 10 januari tot 8 februari is er een mooie fototentoonstelling in het dorpshuis over de steenfabrieken in Angeren. Naast de foto's die Eef Hofs getoond heeft tijdens de Angerse aovond over de steenfabriek Huissenswaard zijn er ook een aantal foto's bij van de steenfabriek Scherpenkamp.

 

Deelnemersbijdrage 2018

Heeft u een machtiging voor automatische incasso afgegeven, dan wordt de jaarlijkse bijdrage van € 11,00 voor 2018 van uw bankrekening afgeschreven op 1 april 2018.

Wordt uw bijdrage niet automatisch afgeschreven dan kunt u deze voldoen vóór 1 april 2018 op het IBANnr: NL61 RABO 0167 9552 33 t.n.v. Historische Kring Angeren o.v.v. uw naam, het jaar waarvoor de bijdrage geldt en uw deelnemersnummer.

En…..verras uw ouders, broers, zussen en Angerense vrienden die al

of niet buiten Angeren wonen met een lidmaatschap van de Historische Kring Angeren. Een warm geschenk met ’n echt Angers gevoel. Doen! Juist nu met de Sint of de Kerst.

 

GEEN ANGERS VERLEDEN?

 

Regelmatig krijgen we te horen: ‘ik heb het Angers Verleden niet gekregen”. Dat kan door een registratie- of bestelfout van onze kant. Maar na controle blijkt dat in negen van de tien gevallen het komt doordat men is verhuisd en het nieuwe adres NIET aan ons heeft doorgegeven. Daarom een dringend verzoek: ‘Geef bij verhuizing het nieuwe adres door aan ons secretariaat”.

e-mailadres:    hkasecretariaat@gmail.com     telefoon:       026-325 29 50