Historische Kring Angeren

 

 

Thema

Bidprentjes

 

Wie (her)kent wie ?

 

Archeologische 

vondsten

 

Angers Èète

 

 

 

De HKA op You Tube 

Onthulling 

evacuatiemonument

bron: Huissen TV 

 

De Lingewaardse kringen 

Historische Kring Bemmel

  

Historische Kring Doornenburg

 

Historische Kring Gente

  

Historische Kring Huessen

 

 

 

 

 

Nieuws

Uitnodiging ledenvergadering

Dinsdagavond 10 april 20.00 in het Dorpshuis

 

De Historische Kring Angeren (HKA) nodigt haar leden uit voor de zevende algemene ledenvergadering in het Dorpshuis op dinsdagavond  10 april. De vergadering begint om 20.00 en duurt tot ongeveer 21.30.

 

Op de agenda van de ledenvergadering staan o.a. de verslagen over het jaar 2017 van de secretaris, de penningmeester en de kascontrolecommissie. Verder komen de bestuursmutaties aan bod.  Aansluitend (rond 21.00 uur ) heeft de HKA nog een foto-verrassing. Uit het archief van Ben Otters worden foto’s getoond over de acties van de HKA  en een aantal schitterende foto’s ‘uut de ouwe Angerse deus’.   

 

Historische Kring en Lentekriebels  ANGEREN: de jaren ’70-’80 IN BEELD

Zoals gebruikelijk zal de Historische Kring op 8 april aanwezig zijn op de Lentekriebels in Angeren. In de Molenstraat, op het winkelplein van voorheen Smits Wonen, zal de groep beeld en geluid een foto-tentoonstelling houden met als onderwerp: ANGEREN: de jaren ’70-’80 IN BEELD.  

 

De fotocollectie van Ben Otters en  Geert Tijssen omvat fotoos van o.a. de KAV, handbal, Harmonie, Vrouwenbond, opening Pietershof, senioren dansgroep, kinderdorp, schoolkamp en klassenfotoos uit die tijd. De tentoonstelling zal zeker voor de 40-, 50-jarigen onder ons een beeld van herkenning zijn. Dus, jong en oud loop eens binnen in de lentekriebels-tent van de HKA.

 

Verder op de Lentekriebels: archeologische vondsten

Naast de kraam voor de algemene HKA-informatie, staat de HKA er ook met een kraam archeologische vondsten. Het zijn Romeinse voorwerpen (aardewerk, fibula’s), door Ton van Bon in Angeren gevonden in de periode 1996-2007.

 

Ter herinnering

Van Rabobank clubkas aktie naar de Wilhelminaboom?

Het duurt nog even, maar dit jaar start in mei de stemperiode  (15 t/m 30 mei) voor  de Rabobank clubkasaktie. Met deze aktie wil de Rabobank iets betekenen voor de lokale, dus ook de Angerense, leefomgeving. Ook dit jaar doen wij als HKA aan deze Aktie mee. Hoe kun je ons steunen? Als lid van de Rabobank (je moet wel lid zijn) kun je tussen 15 en 30 mei op de HKA stemmen. Naar rato van het  aantal stemmen krijgt de HKA van de Rabo een geldbedrag. En dat bedrag gaat de HKA besteden aan een historisch Angerens monument: de Wilhelminaboom op het oude schoolplein..

 

De Wilhelminaboom op het oude schoolplein komt terug

Met de Rabo clubkasaktie-gelden 2018 wordt de “Wilhelminaboom” geplant op het oude schoolplein aan de Zahnstraat. Uit de eerste inventarisatie zijn geen bezwaren van de aanwonenden gekomen, dus we kunnen beginnen met de voorbereiding/uitvoering van dit plan. Maar eerst…….. de financiën, en daar kan ieder Rabobank-lid wat aan doen door op ons (de HKA) te stemmen!  Geef ons jouw stem en steun met ons dit initiatief.

 

Opbrengst Rabobank clubkasgelden vorige jaren

Door jouw stem hebben we het massagraf op het kerkhof kunnen restaureren. Dit is in 2016 gebeurd. Met de gelden van 2017 en de ontvangen giften, herstellen we NU de trappen van het massagraf. Kom eens kijken op het kerkhof en je kunt net zoals wij trots zijn op wat de groep vrijwilligers al heeft gemaakt. De trappen van het graf zijn al bijna klaar!  Ze zijn zoveel als mogelijk in oude staat hersteld. Een knap stukje (metsel)werk van onze Bavo-onderhoudsploeg, met steun van vrijwillige metselaars/bouwvakkers. Niet onvermeld moet de steun van steenfabriek Sluiter, uit de Angerensche polder, blijven. Zij schonk de stenen voor deze actie.

Bezoek het massagraf en je ziet dan met eigen ogen dat je met jouw Rabobankactie-stemmen de Angerense geschiedenis ondersteunt.

 

Ga voor informatie naar: www.rabobankoostbetuwe.nl en geef ons minimaal een stem. Zo help je onze Angerense gemeenschap aan de Wilhelminaboom op het oude schoolplein.

 

RESERVEER ALVAST IN JE AGENDA:

Historische Kring en 1e Lezingenavond 2018:   22 mei

Reserveer de 1e lezingenavond alvast in je agenda. Op dinsdag 22 mei in het Dorpshuis om 20.00 uur tot max. 22.00 uur. Robert Melchels zal op zijn vakkundige wijze antwoord geven op de vraag: “wat betekenen  de Angerense veld-, perceelsnamen en waar komen ze vandaan?’.  

Het tweede deel zal door de sektie Dialekt worden verzorgd.

 

En verder…..

Verschijnt deze week ons informatieblad Angers Verleje, dat gratis bij onze leden wordt thuis bezorgd. Ben je nog geen lid, geef je dan zo snel mogelijk op (11 euro per jaar) en je krijgt alsnog ons infoblad gratis. Opgeven kan bij Lenie Pelkman (026-3252950). Het kan ook op de Lentekriebels in de HKA-stand/tent Molenstraat op het winkelplein van Smits wonen.