Historische Kring Angeren

 

Thema

Bidprentjes

 

Wie (her)kent wie ?

 

Archeologische 

vondsten

 

Angers Èète

 

Publicaties bestuur

 

 

De HKA op You Tube 

Onthulling 

evacuatiemonument

bron: Huissen TV 

 

De Lingewaardse kringen 

Historische Kring Bemmel

  

Historische Kring Doornenburg

 

Historische Kring Gente

  

Historische Kring Huessen

        

 

 

Nieuws

MEIMAAND,

INVAL en BEVRIJDINGSMAAND

 

Mei 1940 Nederland in oorlog;

Mei 1945 Nederland bevrijd! Angeren bevrijd!

 

Er zijn nog weinig Angerense mensen in leven die zich de oorlog van  ’40-’45 kunnen herinneren. Op de inwoners die het zelf nog herinneren heeft de oorlog een diepe indruk en of diepe wonden  achtergelaten. Soms zo diep dat ze er liever over zwijgen. Toch wil de HKA het komende jaar extra aandacht geven aan dit stukje Betuwse/Angerse geschiedenis. We doen dit samen met de gemeente Lingewaard onder de parapluie van het project;

Gelderland Herdenkt. 

De nadruk ligt op de periode september 1944 tot en met mei 1945. Vooral die periode van (af) Market Garden (tot) en

(met de) Bevrijding willen we herdenken, en proberen te

(her)beleven.

Herdenken dat de Betuwe en dus ook Angeren frontgebied is geweest, dat er luchtgevechten boven onze gemeente plaatsvonden waarbij vele vliegtuigen zijn neergehaald en dat de Angerense inwoners moesten evacueren.

 

Dat Betuws/Angerens oorlogsverhaal willen we niet verzwijgen maar brengen als een boodschap. Nee, eerder brengen als een smeekbede aan ‘onze’ generatie met de boodschap “dit nooit meer”. Door de verhalen over de inval, Betuwse/Angerense oorlog, evacuatie en bevrijding brengen we het (Angerense) verleden naar het heden, om te weten en nooit te vergeten.

 

Dinsdag 21 Mei Lezingenavond in het Dorpshuis

De Betuwe, Angeren en de oorlog

Op dinsdagavond 21 mei wordt de lezingenavond over  de Betuwe-Angeren en de oorlog van ’40-’45 gehouden. De avond is in het Dorpshuis van 20.00 uur tot maximaal 22.00 uur. De toegang is gratis. Bauke Huisman zal ons met beeld en geluid zijn verhaal vertellen over de oorlog van ’40-‘45: het verhaal van de militaire operaties op de grond in de Betuwe en ook de gevolgen daarvan voor de burgerbevolking. Voor de pauze gaat zijn verhaal over de hele Betuwe; na de pauze (plm. 9.15 uur) zal hij het verhaal van Angeren en onze directe omgeving vertellen.

 

Wie is Bauke Huisman

Bauke Huisman (1970) is van jongs af aan altijd breed geïnteresseerd in de geschiedenis van zijn geboorteplaats Valburg. Meer en meer is hij zich gaan verdiepen in het oorlogsverhaal van 1944 -1945.

Zijn familieleden die bij de evacuatie betrokken waren, vertelden tegenstrijdige verhalen waardoor hij die ging uitzoeken. Een deel van zijn familie is geëvacueerd; zijn opa en drie ooms, waarvan een ondergedoken, bleven achter op het latere manneneiland, in hun geval in Slijk-Ewijk. Aangezien in Opa’s boerderij in Slijk-Ewijk de Amerikaans militaire politie ingekwartierd was en daar vlak bij het hoofdkwartier van de beroemde 101st Airborne Division lag (die we kennen uit de befaamde tv serie Band of Brothers) , zijn er heel wat spullen opgegraven in de directe omgeving daarvan.  Naarmate hij meer en meer via andere vondsten in Valburg en omgeving van deze periode aantrof, groeide zijn belangstelling voor dit conflict en de gevolgen ervan voor de hele Betuwe.

 

Bauke is mede-oprichter van Betuws Oorlog Informatie Centrum (BOIC). Dit Centrum stelt zich ten doel het Betuws oorlogsverhaal tot een samenhangend verhaal te smeden en dit regionaal en internationaal uit te dragen, zodat het verhaal van de Betuwe breder bekend wordt.

 

Daarnaast is Bauke betrokken bij museum Niemandsland te Gendt. Hier zijn diverse collecties bijeen gebracht en wordt op een chronologische wijze het WO2 verhaal van de Betuwe verteld en getoond aan de hand van vele voorwerpen, foto’s en bijbehorende verhalen. Vrij recent nog zijn spullen van WABO uit Angeren (Ton van Bon, Martin de Waal ) aan de tentoonstelling toegevoegd.

 

Jaarvergadering HKA

Op 23 april is onze jaarvergadering gehouden. Naast de goedkeuring van de jaar- en financiële verslagen en de begroting voor 2019-2010 werd Harrie Arends tot nieuwe voorzitter benoemd. Sjaan Knipping beëindigde haar bestuursfunctie.

 

Rabobank clubkas aktie 2019

Het duurt nog even, maar dit jaar start in april de stemperiode (15 april tm 29 april) voor de Rabobank clubkasaktie. Met deze aktie wil de Rabobank iets betekenen voor de lokale, dus ook de Angerense, leefomgeving. Ook dit jaar doen wij als HKA aan deze Aktie mee. Hoe kun je ons steunen? Als lid van de Rabobank (je moet wel lid zijn) kun je tussen 15 en 28 april op de HKA stemmen. Naar rato van het aantal stemmen krijgt de HKA van de Rabo een geldbedrag. Met dat bedrag gaat de HKA het nog te plaatsen oorlogsmonument ter herinnering aan de gesneuvelde vliegtuigbemanningsleden financieel ondersteunen. Dus, stem op ons.

Ga voor meer informatie naar: www.rabobankoostbetuwe.nl.

 

BIDPRENTJES OPROEP

Lenie Stevens heeft (van wie?) bidprentjes ontvangen, om die digitaal te archiveren.

Ze heeft dat gedaan, maar weet niet meer van wie ze de bidprentjes heeft gekregen. Daarom haar vraag; ‘ga eens bij jezelf te rade of je nog bidprentjes van mij moet terugkrijgen. Als dat zo is, bel me dan (026 3252950) of kom bij me thuis aan, Emmastraat 41”.

 

 

HERINNERINGSBOOM OP OUDE SCHOOLPLEIN RABO

CLUBKAS-ACTIE 2018

De RABO-Bank clubkasactie heeft voor de HKA het mooie bedrag van 529,50 euro opgeleverd. Stemmers (123) bedankt! Zoals we hebben aangegeven, wordt dit bedrag besteed aan het planten van een boom op het oude schoolplein. Dit ter herinnering aan de Wilhelminaboom die er heeft gestaan. We gaan het verder uitwerken. Als je er nog ideeën over hebt, neem dan contact met ons op.

 

En verder…..

Ben je nog geen lid, geef je dan zo snel mogelijk op (11 euro per jaar) en je krijgt ons infoblad gratis. Opgeven kan bij Lenie Pelkman (026-3252950).